Search form

Taitaso 2

Ámá rɨ́á rɨgɨ́áwa nánɨrɨnɨ.

1Ayɨ́ e yarɨŋagɨ́a aí jɨwanɨŋoxɨ nuréwapɨyirɨ́ná xwɨyɨ́á eŋwɨpénɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. 2E nerɨ́ná ámá rɨ́á rɨgɨ́áwamɨ re urɨ́ɨrɨxɨnɨ, “Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ mɨkɨkayopa ero ámɨnáowa yapɨnɨ pákínɨ́ imónɨro dɨŋɨ́ naŋɨ́ ɨ́á xɨrɨro époyɨ. Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná samɨŋɨ́ mɨwepa ero ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí wiro wí sɨpí seaikáráná xwámámɨ́ wiro neróná samɨŋɨ́ mɨwé époyɨ.” urɨ́ɨrɨxɨnɨ.

Apɨxíwa nánɨrɨnɨ.

3Apiaŋíwamɨ enɨ re urɨ́ɨrɨxɨnɨ, “Pí pí neróná sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́íwayɨ́né nimónɨmáná ero sɨpí owímeanɨrɨ xwɨyɨ́á mɨmayɨ́ó mɨropa ero iniɨgɨ́ papɨkɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ mɨŋɨ́ minɨpa ero apɨyá imónɨgɨ́íwamɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ wíwapɨyiro époyɨ.” urɨ́ɨrɨxɨnɨ. 4“Apɨyá imónɨgɨ́íwa wigɨ́ oxowamɨ tɨ́nɨ niaíwɨ́yo tɨ́nɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nuyirɨ́ná wiipaxɨ́pɨ nánɨ wíwapɨyiro 5dɨŋɨ́ naŋɨ́ ɨ́á xɨrɨpɨ́rɨ nánɨ wíwapɨyiro íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ wíwapɨyiro omɨseáyíwa oimónɨ́poyɨnɨrɨ wíwapɨyiro wá nɨwunɨrɨ arɨrá wipɨ́rɨ nánɨ wíwapɨyiro wigɨ́ oxowamɨ píránɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨpɨ́rɨ nánɨ wíwapɨyiro éɨ́rɨxɨnɨ. Ámá wí apɨyá imónɨgɨ́íwa e mepa yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ nánɨ ‘Sɨpírɨnɨ.’ rɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ apɨ apɨ epɨ́rɨ nánɨ wíwapɨyípoyɨ.” urɨ́ɨrɨxɨnɨ.

Íwɨ́ Sɨkɨŋowa nánɨrɨnɨ.

6Íwɨ́ sɨkɨŋowa enɨ pí pí nerɨ́ná dɨŋɨ́ naŋɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨro epɨ́rɨ nánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ wíɨrɨxɨnɨ. 7Joxɨ pí pí nerɨ́ná dɨxɨ́ naŋɨ́ yarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ íwɨ́ sɨkɨŋɨ́ imónɨgɨ́áwamɨ sɨŋwepɨgɨ́ wíɨrɨxɨnɨ. Nuréwapɨyirɨ́ná naŋɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ tɨ́nɨ sɨpí imónɨŋɨ́ bɨ tɨ́nɨ gwɨ́ nɨmorɨ muréwapɨyipa erɨ ámɨnáowa yapɨ pákínɨ́ nimónɨrɨ erɨ 8xwɨyɨ́á eŋwɨpénɨŋɨ́pɨ —Apɨ ámá wí “Sɨpírɨnɨ.” rɨpaxɨ́ mimónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ uréwapɨyirɨ éɨrɨxɨnɨ. Joxɨ tɨ́nɨ xewixewí rónɨgɨ́áyɨ́ ayá winɨrɨ nene nánɨ xwɨyɨ́á sɨpí bɨ mɨrɨpaxɨ́ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ apɨ “E éɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ.

Xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

9Xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ re wíɨrɨxɨnɨ, “Segɨ́ bosowamɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ wurɨ́nɨro yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ wiiro xɨxewiámɨ́ wí murɨpa ero 10wigɨ́ amɨpí wí éɨ́ mɨmínɨpa ero dɨŋɨ́ seaŋwɨrárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wíwapɨyiro époyɨ.” urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ pí pí neróná apɨ apɨ e nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyá —O yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. Xwɨyɨ́á oyápimɨ okiyɨ́ánɨŋɨ́ yaroarɨ́ná ámá “Xwɨyɨ́á apɨ sɨpímanɨ.” yaiwipɨ́rɨ́a nánɨ apɨ “E urɨ́ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ.

“Gorɨxo wá neawianarɨŋo eŋagɨ nánɨ rɨxa sɨŋánɨpiaumɨmɨ́ inɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ apɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ “Wiíɨmɨgɨnɨ.” yaiwiáragɨ́pɨ Jisaso nɨweapɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nɨyonɨ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ winɨŋɨ́rɨnɨ. O ámá nɨyonɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨ́ánɨrɨ nánɨ eŋɨ́pɨ sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ inɨŋɨ́rɨnɨ. 12-13Ayɨ́ nene sɨnɨ xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearane yayɨ́ neainɨnɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápɨ nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ nɨŋwearanéná Gorɨxo re yaiwianɨ nánɨ xegɨ́ wá neawianɨŋɨ́pɨ wɨ́á neaókímɨxɨŋɨ́rɨnɨ, “Gorɨxo nene ámá omɨ rɨ́wɨ́ rɨwámɨnɨ nɨmamorɨ́ná yarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárɨrane ámá omɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ mɨŋɨ́ winarɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ wiárɨrane nerane dɨŋɨ́ tɨ́nɨ erane wé rónɨŋɨ́ erane Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨrɨ́ná epaxɨ́pɨ erane yanɨ́wá nánɨ rɨneaíwapɨyarɨnɨ?” yaiwianɨ nánɨ xegɨ́ wá neawianɨŋɨ́pɨ wɨ́á neaókímɨxɨŋɨ́rɨnɨ. Yayɨ́ neainɨnɨ́ɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápɨ, ayɨ́ Jisasɨ Kiraiso —O negɨ́ Ŋwɨ́á seáyɨ e imónɨŋorɨnɨ. Nene yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. Yayɨ́ neainɨnɨ́ɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápɨ, ayɨ́ o wɨ́á sogwɨ́nɨŋɨ́ pɨrɨpɨrɨ́ yarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ sɨŋánɨ nimónɨmɨ weapɨnɨ́ápɨrɨnɨ. 14O negɨ́ rɨkɨkɨrɨ́ó yarɨŋwápɨ nɨpimɨnɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neaíkweawárɨrɨ ámá nionɨyáyɨ́nɨ nimónɨro imɨrɨŋɨ́ mé naŋɨ́nɨ oépoyɨnɨrɨ igɨ́ánɨŋɨ́ neaeámorɨ éɨmɨgɨnɨrɨ xewanɨŋo xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ.

15Íníná nionɨ rɨrarɨŋá rɨpɨ dɨxɨ́ tɨ́ŋɨ́ e ŋweagɨ́áyo urɨrɨ oxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ wirɨ ámá xwɨyɨ́á rɨpɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mɨyarɨgɨ́áyo mɨxɨ́ urɨrɨ éɨrɨxɨnɨ. E nerɨ́ná ámá wo nionɨ xe paimɨmɨ́ oninɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa nerɨ nénɨ́ tɨ́ŋoxɨ nimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ éɨrɨxɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index