Search form

1 Korintus 1:16

16(Au feꞌ umnau. Au usrain tuaf bian aꞌbi naiꞌ Stefanus in umi msaꞌ. Mes au ka umnau fa karu nmuiꞌ tuaf bian antein reꞌ au usrain, aiꞌ kaah.)