Search form

1 Korintus 1:2

2Au ꞌtui ma ꞌsonuꞌ surat reꞌ ia ꞌeu ki, es reꞌ Uisneno In atoin apirsait ein abitan kota Korintus. In npiir naan ki he mjair In tuaf akniunꞌ ein, natuin hi mpirsai mrair Yesus Kristus. In nakninuꞌ ki on reꞌ In nakninuꞌ apirsait ein ok-okeꞌ et mee-mee jah amsaꞌ. Fin sin ntotin turun-babat naꞌko hit Usiꞌ Yesus Kristus amsaꞌ, reꞌ Uisneno nbaꞌan nain naꞌko unuꞌ he nreek Ee neem. Rarit In njair hit Usiꞌ, ma In njair sin Uis amsaꞌ.