Search form

1 Korintus 1:20

20Unuꞌ te, Uisneno ro tebes naꞌuab on reꞌ naan. Rarit oras ia, anjair on mee? Ahiint ein, anjarin on mee? Tunggur agaam ein, anjarin on mee? Ma reꞌ tuaf reꞌ naꞌsitiꞌ nahiin rasi ma niis, anjarin on mee? Amneen miit! Uisneno nmoeꞌ sin on reꞌ amonot! In nfaki nrair tenab ma ronef reꞌ naꞌuu ma naꞌbaaꞌ anbi pah-pinan ia, ma nmoeꞌ sin he ka maꞌosaꞌ fa saaꞌ-saaꞌ.