Search form

1 Korintus 1:24

24Mes anmuiꞌ tuaf reꞌ Uisneno npiir nain je he njair Iin na. Bian sin naꞌkon atoin Yahudis, ma bian ka atoin Yahudis fa. Natuin sin reꞌ naan, Kristus In aꞌmaten naruruꞌ ma nakriraꞌ nrair sin am nak, Uisneno In kuasan kouꞌ reꞌuf ma In mahinin, maꞌtain reꞌuf.