Search form

1 Korintus 10:2

2Nope ma oe tasi naan, anjarin aꞌtopeꞌ neu kit. Fin hit beꞌi-naꞌi sin anpirsain neun kaꞌo Musa he naꞌnaaꞌ sin, rarit sin natuin nope naan, ma ntaman neun oe tasi nabu-buan nok ne. Naan on reꞌ hit reꞌ tpirsai teu Kristus, tapeni sraniꞌ msaꞌ, he naruruꞌ ma nakriraꞌ mnak, hit tjair Iin na, hit tneen ma tatniin Ee.