Search form

1 Korintus 10:7

7Kais amfua on reꞌ sin bian sin. Anbi Suur Akninuꞌ Uisneno matuꞌi mnak, “Atoin Israelas sin reꞌ ia antokon ma naah-ninun nabu-buan anbin bijae aan marunaꞌ in human ma in matan. Rarit sin anmurai naꞌbesan amsaꞌ.”