Search form

1 Korintus 11:23

Utunuꞌ ma tua min-kase naan, anjair tanar he tamnaub hit Usiꞌ Yesus In aꞌmaten

(Naiꞌ Mateos 26:26-29, Naiꞌ Markus 14:22-25, Naiꞌ Lukas 22:14-20)

23Usif Yesus kuun es reꞌ neikn On natoon nain kau rasi reꞌ ia, ma au ꞌnonaꞌ ꞌtein ꞌeu ki. Nak, oras too mfaun ii nabaarb ein he naꞌmaet Je, mabeꞌ naan In nait utunuꞌ fuaꞌ es.