Search form

1 Korintus 13:2

2Kar-karu au ꞌmuiꞌ mahinif ma manoef he utoon Uisneno In haan beno neu Iin na, ma au uhiin ꞌain areꞌ rais maꞌniif ein ok-okeꞌ, ma au uhiin areꞌ kanan rasi reꞌ ahiint ein nahiin sin, ma karu au rais pirsait ꞌeu Uisneon gui naꞌkiiꞌ tar antea au bisa unaniꞌ ꞌtoeꞌf ein, mes au ka ꞌmuiꞌ fa rais manekat aꞌkreꞌo msaꞌ, in uupn ii saaꞌ? Au ꞌmoꞌet naan ka maꞌosaꞌ ma maꞌupan fa saaꞌ-saaꞌ.