Search form

1 Korintus 14:28

28Karu ka nmuiꞌ fa tuaf reꞌ bisa natoon uab naan in aꞌmoufun, kais miꞌuab ampaek uab aꞌtetaꞌ ambi too mfaun ein sin humak ma sin matak. Maut he sin naꞌuab ein on naan anbin sin neek ein kuuk. Sin bisa naꞌuab nok Uisneno on naan amsaꞌ.