Search form

1 Korintus 15:39

39Muꞌit ma mansian ii on naan amsaꞌ. Es-es ate nok in masan, natuin Uisneno In romin. Rarit mansian ii in aon, natuin mansian in human ma in masan. Muiꞌt ein sin aok ein, es-es ate natuin in masan. Koorn ein nok sin iin. Iikꞌ ein nok sin iin. Bian antein nok sin iin.