Search form

1 Korintus 3:7

7Onaim tuaf reꞌ anseen finin, in ka maꞌosaꞌ fa. Ma reꞌ anpoin finin naan, in ka maꞌosaꞌ fa msaꞌ. Suma rais jes reꞌ maꞌosaꞌ, es reꞌ Uisneno. Fin In es reꞌ anmoeꞌ finin naan anmonin ma namrian.