Search form

1 Korintus 4:17

17Es naan ate, au ꞌreek ma ꞌsonuꞌ naiꞌ Timotius he nturun ma nbaab ki. Au ꞌneek ee nahuum on reꞌ au aanh aa kuuk. Au ꞌpirsai je, fin in nmoni nmafutu nbi hit Usiꞌ. In of anturun ma nbaab ki he namnaub ki, anmatoom nok au ꞌmonik. Au ꞌmoink ii on naan, natuin au ꞌmafuut ꞌok Kristus, reꞌ Uisneno ansoun Ee ntaam neem. Ma rasi naan humaꞌ meseꞌ on reꞌ au unoniꞌ msaꞌ ꞌeu too sraniꞌ sin reꞌ nabuan pukan-pukan anbin mee-mee.