Search form

1 Korintus 6:16

16Hi of mihini mrair, karu atoniꞌ ntuup nok bifee aꞌhakeꞌ on reꞌ naan, sin nua sin nmafutu njarin meseꞌ. Fin matuꞌi et Suur Akninuꞌ mnak, “Sin nua sin nmafutun njarin meseꞌ.”