Search form

1 Korintus 7:33-34

33-34Mes reꞌ anmatsao nrair, ro he nahiin ma nakeo pah-pinan ia in romin amsaꞌ. In nroim he nahiin ma nakeo Uisneno In roimn ee, mes in ro he naim ranan he nharineb in fee je msaꞌ. Naan anmoeꞌ in teenb ee nbaits on neu-mneem.

On naan amsaꞌ bifee reꞌ ka nmatsao ntein fa, ma bifee reꞌ ka nsao niit fa. Sin nahiin ma nakeo Uisneno In romin, he sin bisa nakniunꞌ ein anbin sin neek ein ma sin aok ein. Mes bifee amatsaos ii, in neek ee nbaits on neu-mneem. Fin in nroim he nahiin ma nakeo Uisneno In romin, mes in ro he naim ranan he nharineb in moen je msaꞌ. 35Au utoon areꞌ rasin reꞌ ia ꞌeu ki, he hi mipein in arekon. Ma au ka ꞌroim fa he ꞌekaꞌ ki. Au roimk ii, hi mmoeꞌ rais reko, mihiin ma mikeo Uisneno In romin, he hi teenb ein kais anbaits ok.