Search form

1 Korintus 8:2

2Karu anmuiꞌ tuaf naan in tuan ee nak, in ahinit anbi areꞌ kanan rasi, naan nakriraꞌ ma naruruꞌ mnak, in mahinin naan ka namtiis fa feꞌ.