Search form

1 Korintus 9:12

12Tuaf sonaꞌ reꞌ nanoniꞌ ki, anmuiꞌ hak he ntoup bukaet ma bareꞌ bian naꞌko ki, aiꞌ? Rarit, karu hai te, on mee? Hai hak ii anneis naꞌko sin!

Mes hi mihini mrair. Hai ka mpaek miit fa hai hak he miꞌtuiꞌ on naan. Hai maran ma mtahan ambi areꞌ kanan rasi, he kais amtao ekat meu ki. Fin nok ranan naan, hi mroim he mneen ma mitniin Kristus In Rais Reko reꞌ hai mireet Ee meu ki.