Search form

1 Naiꞌ Petrus 1:11

11Kristus In Asmaan ee nmeup et sin neek ein he natoon nain am nak, Kristus ro he napein susat, ma nok ranan on mee he In napein haꞌmuꞌit ma maꞌneꞌat. Areꞌ rasin naan anjarin okeꞌ te, naꞌ Uisneno naikas naꞌrat-raatn Ee. Es naan ate, mafefa kniunꞌ ein namin he nahinin rekaꞌ te rasin reꞌ ia njarin.