Search form

1 Naiꞌ Petrus 1:21

21Natuin Kristus anmoeꞌ on naan, hi bisa mpirsai Uisneno. Fin In namonib nafaniꞌ Kristus, ma naikas naꞌrat-raatn Ee. Uisneno nmoeꞌ on naan he hi mpirsai Je, ma mifnekan he In nmoeꞌ natuin saaꞌ reꞌ In anbaꞌan nain je.