Search form

1 Naiꞌ Petrus 2:4

4Ammafuut ma miꞌkiiꞌ mok Kristus. Fin In on reꞌ faut goes, reꞌ anmoin. Tuukn ein nait inporin fatu naan, natuin sin nateenb ein am nak, fatu naan ka mapakeꞌ fa. Mes Uisneno naan Ee, maꞌoos reꞌuf, rarit anpiir naan Ee he njair fatu ꞌsukiꞌ reꞌ pentiing anneis-neis.