Search form

1 Naiꞌ Petrus 2:8

8Matuꞌi msaꞌ am nak,

“Anmuiꞌ fatu reꞌ anmoeꞌ tuaf nastuun.

Anmuiꞌ fatu reꞌ anmoeꞌ sin antaikobin.”

Sin ntaikobin, natuin sin ka nromin fa he nmoeꞌ natuin ein Uisneno In Kabin ma Prenat sin. Fin Uisneno nꞌator nain he sin ntaikobin on naan.