Search form

1 Naiꞌ Petrus 3:12

12Fin hit Usiꞌ ntarun mataf,

neu tuaf reꞌ nmoin nok amneot ma amnonot.

Ma In nroim he nneen sin oen ein amsaꞌ.

Mes hit Usiꞌ nraban piut,

neu tuaf reꞌ nmoin nok ꞌmoeꞌ maufinu.”