Search form

1 Naiꞌ Petrus 5:10

10Mes mimnau, fin Uisneno nroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu kit. In es reꞌ noꞌen naan ki he mjair Iin na, natuin hi mtoupu mrair Kristus. Es naan ate In he naꞌratan ki, he hi bisa mmoin piut mok Ne. Mes karu hi mipeni mrair susat ma maꞌneꞌat ambi pah-pinan ia rabah, Uisneno he narekoꞌ nafaniꞌ ki. In he nfee ki ꞌbeꞌif ma maꞌtanif, ma nmoeꞌ ki maran ma mtahan. In natokoꞌ ki mbi fatu ꞌsukif maꞌtaniꞌ msaꞌ.