Search form

1 Tesalonika 5:10

10Fin In nmaet he nsenuꞌ ma nsekaꞌ kit. Onaim karu In nkoen On anfain neem, hit of atmoin tok Ne nabar-baar, maski hit tmate trair, aiꞌ tmoin feꞌ.