Search form

1 Naiꞌ Timotius 2:6

6In nnonaꞌ In tuan ee he nsoi nafetin kit naꞌko hit saant ein ok-okeꞌ.

Nateef nok in oors ate, Uisneno nfei rais reko naan kninuꞌ-kninuꞌ neu areꞌ too mfaun ein.