Search form

1 Naiꞌ Timotius 6:15

15Usif Yesus reꞌ maꞌtain reꞌuf naan, In es reꞌ annaaꞌ kuasat!

In reꞌ naan, Uis Koꞌu nneis naꞌko areꞌ uisf ein.

Ma In reꞌ naan, Aꞌnaak Koꞌu nneis naꞌko areꞌ kanan aꞌnaakf ein.

Antea in oors ate,

Uisneno of nakriraꞌ areꞌ kanan rasin ia.