Search form

1 Naiꞌ Timotius 6:19

19Nok ranan naan, sin nkikin ma nakbuaꞌ aꞌmuꞌif he njari ꞌsukif maꞌtaniꞌ neu sin aꞌmoink ein nokaꞌ-nmeu. Nok ranan naan amsaꞌ, sin nafenaꞌ rasi ꞌmonit reꞌ maꞌupaꞌ ma maꞌosaꞌ.