Search form

2 Korintus 11

Kristus In haef reꞌ batuur, ma haef ein reꞌ ka batuur fa

1Au he uꞌuab fareꞌ kreꞌo. Onaim amneen mirek-rekoꞌ kau feꞌ! On nai: 2Au on reꞌ hi amaꞌ. Hi on reꞌ au aan feto ao-ꞌtemef reꞌ anmanaaꞌ anrair nok atoin es. Reꞌ nahuumb on on reꞌ atoniꞌ anmanaaꞌ nok ki naan, es reꞌ Kristus. Rarit au he ꞌpanat ki urek-rekoꞌ, maut he oras hi matsao mok atoniꞌ naan, hi mikninuꞌ feꞌ. Onaim au ꞌpanat urek-rekoꞌ ki he kais anmuiꞌ tuaf noik ki, he nareuꞌ hi rais pirsait. 3Oras ia hi mituin Kristus In raan amneot ma amnonot nok neek akninuꞌ. Mes au utiun gok, kais-kaisaꞌ te nmuiꞌ tuaf reꞌ napoi naan ki, he hi mbeon om miꞌko ranan naan, on reꞌ kaunaꞌ reꞌ napoi naan bi Hawa oras ahunut. Kaunaꞌ naan bisa napoi on reꞌ naan, natuin in reꞌ naan, puta-kriut ee in tuan!+ 4Ansuun oras tuaf human on reꞌ naan sin neman neun ki, rarit nanoniꞌ ki anmatoom nok Naiꞌ Yesus humaꞌ tetaꞌ, reꞌ ka humaꞌ meseꞌ fa on reꞌ Naiꞌ Yesus reꞌ hai minoniꞌ meu ki naan ate, nansaaꞌ am es hi mpirsai tuaf on reꞌ naan? Unuꞌ te, hi mfei hi neekm ein he mtoup Uisneno In Asmaan Akninuꞌ he In nꞌator ki. Onaim oras ia nansaaꞌ am es hi he mtoup smanaf humaꞌ tetaꞌ mtein? Unuꞌ te, hi mpirsai Kristus In Rais Reko reꞌ hai mitoon Ee meu ki. Onaim oras ia nansaaꞌ am es hi mpirsai meu noniꞌ humaꞌ tetaꞌ mtein?

5Sin naikas naꞌratan sin tuak ein nak, sin reꞌ naan, Uisneno In haef ein reꞌ maꞌtaniꞌ nneis. Of oniꞌ sin hak ee anneis naꞌko kau, oo? Kaah fa, tua! Au ka utuin fa tenab on naan. 6Maski nak, au ka ꞌpaek fa ahiint ein sin uab ein, mes au uhiin batuur-batuur saaꞌ reꞌ au uꞌuab. Hi mihiin amrair rasin reꞌ ia, natuin au ukriraꞌ ufan-fain sin ꞌeu ki.

7Oras au unoniꞌ Uisneno In Rais Reko ꞌeu ki, au ka ꞌtoit fa he hi misaah ma mitaah kau. Au ꞌmoeꞌ au tuak ii tua aꞌbaut, maut he au bisa ꞌaikas uꞌratan ki. Of oniꞌ hi he misaan kau natuin rasi naan, aa oo? 8Fin apirsait ein naꞌkon jemaaꞌt ein bare bian sin es reꞌ nasaah ma nataah kau, ma maut he au bisa ꞌtuthae ki. Naan on reꞌ au ꞌait uꞌko sin, he bisa ꞌturun ma ꞌbaab ki. 9Oras au ubua ꞌok ki feꞌ, rarit au ꞌmuiꞌ perluut ate, au ka ꞌoik ki fa, aiꞌ aꞌtoit saaꞌ-saaꞌ uꞌko ki. Hit aok-bian sin reꞌ neman naꞌkon propinsi Makedonia, sin es anturun kau. Mes au ka usaeb ki fa maꞌfenaꞌ saaꞌ-saaꞌ, ma au ka ꞌroim fa he nokaꞌ-nmeu te on naan amsaꞌ.+ 10Kristus In Kabin ma Prenat sin naan, ro batuur. Au uhiin amsaꞌ ꞌak, au uab ein batuur amsaꞌ, natuin au ꞌmafuut ꞌok Kristus. Ka tiit fa tuaf es anbi propinsi Akaya reꞌ bisa nafreu au fefak, ma ntaar kau he kais uꞌuab am ꞌak, au ka usaeb fa maꞌfenaꞌ ꞌeu ki on naan. 11Nansaaꞌ am es au uꞌuab on nai? Of oniꞌ natuin au ka ꞌneek ki fa, oo? Maski hi mitenab on naan, mes Uisneno kuun nahiin au manekat ꞌeu ki.

12Rasi reꞌ au ꞌmoeꞌ ꞌiit sin, au he ꞌmoeꞌ sin piut. Nok ranan naan, tuaf reꞌ nroim he naikas ma naꞌratan in tuan ee he nafeef am nak, sin aꞌmoeꞌk ein on reꞌ hai, sin reꞌ naan ka nmuꞌin fa ꞌsukif antein. 13Sin naꞌuab ein am nak, Uisneno es anreek haefan sin. Sin reꞌ naan, ameput reꞌ nromin he napoi tuaf! Sin nsoob ein he nmoeꞌ jok on reꞌ Kristus In haef ein reꞌ amneot ma amnonot. Te kaah areꞌ rasin naan poi okeꞌ, tua! 14Hi kais ammasauh, joo! Fin niut reuꞌf ein sin aꞌnaakt ee msaꞌ, nsobaꞌ he nmoeꞌ jon on reꞌ Uisneno In ameput sonaf neno tunan reꞌ neik meuꞌ-sineꞌ nok neek arekot. 15Es naan ate, hi kais ammasauh karu in ameupt ein amsaꞌ he nsoob ein he nmoeꞌ jok on reꞌ tuaf reꞌ anmeup nok neek amneot am amnonot. Mes ampaant om, fin Uisneno of anbaras sin maufiunk ein naan.

Kristus In haef reꞌ batuur, nasaah susat ma haꞌmuꞌit humaꞌ-humaꞌ oras sin natoon anmatoom nok Usif Yesus

16Karu hi mromi te, maut he au uꞌuab fareꞌ kreꞌo ꞌtein. Fin au he ufeef akreꞌo. 17Reꞌ au ꞌtui je oras ia he au ꞌaikas au tuak ii on reꞌ ia ji, uab faer ahaa. Fin au uab ein reꞌ ia, ka naꞌuu ma naꞌbaaꞌ fa nbi hit Usiꞌ. 18Anmuiꞌ tuaf amfaun reꞌ nafeef natuin mansian abit pah-pinan ia sin amneik ein. Onaim au ufeef amsaꞌ utuin sin. 19Fin hi reꞌ maan hi tuam ein atoin ahinit ma amanoet, karu miteef mok tuaf amonot es ate, hi mkoon ee nok neek mainuan, aiꞌ? 20Karu tuaf bian nmoeꞌ saaꞌ-saaꞌ neu ki te, hi mkonan sin on naan? Tait iꞌtopeꞌ on reꞌ: karu nmuiꞌ tuaf naꞌaet ki, hi mkonan sin on naan? Karu nmuiꞌ tuaf nabaak naan hi baerꞌ ein, hi mkonan sin on naan? Karu nmuiꞌ tuaf napoi naan ki te, hi mkonan sin on naan? Karu nmuiꞌ tuaf naikas in tuan ee on reꞌ kaes koꞌu, ma nkanaꞌpaar ki on reꞌ atoin aꞌbaut ate, hi mkonan sin on naan? On naan amsaꞌ, karu nmuiꞌ tuaf anpaas ki te, hi mkonan sin on naan? 21Mes kais mitooꞌ, tua! Fin au umaeb ok, natuin hai ka miꞌbeiꞌ fa, tua. Fin hai ka bisa mmoeꞌ fa on naan, nahuum on reꞌ tuaf ein naan anmoꞌen nrarin neun ki.

Mes karu sin nafefan anmatoom nok saaꞌ ate, au ubrani msaꞌ he ufeef on naan. (Mes kais amnikan, fin au uꞌuab fareꞌ!) 22Sin atoin Ibranis batuur-batuur, aa oo? Tua! Fin au msaꞌ. Sin atoin Israelas, aa oo? Tua! Fin au msaꞌ. Sin reꞌ naan, kaꞌo Abraham in sufan-kaꞌun, aa oo? Tua! Fin au msaꞌ. 23Sin reꞌ naan, Kristus In ameupt ein, aa oo? Tua! Fin Au msaꞌ on naan. (Kais amnikan, fin au uꞌuab uab fareꞌ es reꞌ ia!) Batuur au ꞌak, au on reꞌ sin. Te kaah, au reꞌ ia aꞌneis uꞌko sin. Fin au ꞌmeup maꞌtaniꞌ aꞌneis uꞌko sin. Fani-fani tuaf nataam kau ꞌeu bui aꞌneis uꞌko sin. Fani-fani sin nbeos kau aꞌneis uꞌko sin. Fani-fani au he noi ꞌmate msaꞌ aꞌneis uꞌko sin.+ 24Fin anbi au atoin Yahudis sin kuuk, sin nbeos kau npaken aꞌkauboe no niim. Ansuun oras sin nbeos kau npaken aꞌkauboe sin nbeos nafan-fain kau tar antea no boꞌ tenu mseo.+ 25Sin nbeos kau nok hau no teun. Neot es, sin npoir kau nok fatu he naꞌmaet kau. Anfain no teun, au bnao oe je he nreem. Au utboe ꞌbi tais je fai jes am neon goes.+ 26Fani-fani au ꞌnao ꞌeu bareꞌ ꞌroo ꞌbi mee-mee. Areꞌ kanan siraak he nsirakab niis kau. Tait iꞌtopeꞌ on reꞌ: noe sakoꞌ nbi noe koꞌu, abaakt ein, au atoin Yahudis sin, atoniꞌ ka Yahudis sin fa, ma atoniꞌ reꞌ nmoeꞌ jok on reꞌ aok-bian apirsait ein, te kaah sin napoin. Au he noi ꞌmate msaꞌ ꞌbi tais je tnanan, ꞌbi kota nanan, ma ꞌbi baer ruman reꞌ naꞌroo naꞌko kuan.+ 27Au ꞌmepu ꞌbain ꞌaetn ok, ma au upein kuuk susat humaꞌ-humaꞌ. Fani-fani au ka ꞌtuup ꞌiit fa. Au umnaah ma ꞌmeno msaꞌ. Fani-fani au ka ꞌiit fa he ꞌuah, au ka ꞌiit fa pake, ma au ꞌmaniki ꞌmaet. 28Karu ka mroim fa he msoiꞌ rasin naan ok-okeꞌ te, msoiꞌ on ahaa ia: fin neno-neno te au on reꞌ umaun, natuin au utenab anmatoom nok hit aok-bian apirsait ein etan mee-mee. 29Karu nmuiꞌ tuaf nnaben nak, ka naꞌbeiꞌ fa te, mimnau kau. Fin au on naan amsaꞌ, tua. Karu anmuiꞌ tuaf anfuriꞌ atoin apirsait ein he nmoꞌen sanat, au umaeb ok, ma ꞌsaek.

30Karu au he ufeef ate, reko nneis au ufeef aꞌmatoom nok rasin reꞌ naruruꞌ ma nakriraꞌ nak, au reꞌ ia, aꞌoret. Batuur! 31Hit Usiꞌ Naiꞌ Yesus, ma In Amaf, es reꞌ Uisneno, nahinin nak, au ka uꞌuab fa rais poi. Naan natai, karu atoniꞌ naikas, npures ma nboiꞌs Ee piut-piut.

32Tait iꞌtopeꞌ on reꞌ unuꞌ te, anbi kota Damsik, usif naiꞌ Aretas in gubernur ee nreun tuaf fauk he npao kau ꞌbi kota in enoꞌ ꞌtamas sin, he sin bisa nheek naan kau. 33Mes au partei ngguin nfaaf-bokiꞌ naan kau ma nataam kau nbi ꞌkiꞌu, rarit sin naꞌnoneꞌ kau npaek tani naꞌko kota naan in baah-rame mnanuꞌ in kotin. Onaim au ufeitn ok uꞌko gubernur ee in aꞌniman. Mes mimnau, fin karu au ꞌmees kuuk ate, ka bisa fa, tua.+