Search form

2 Korintus 11:12

12Rasi reꞌ au ꞌmoeꞌ ꞌiit sin, au he ꞌmoeꞌ sin piut. Nok ranan naan, tuaf reꞌ nroim he naikas ma naꞌratan in tuan ee he nafeef am nak, sin aꞌmoeꞌk ein on reꞌ hai, sin reꞌ naan ka nmuꞌin fa ꞌsukif antein.