Search form

2 Korintus 11:21

21Mes kais mitooꞌ, tua! Fin au umaeb ok, natuin hai ka miꞌbeiꞌ fa, tua. Fin hai ka bisa mmoeꞌ fa on naan, nahuum on reꞌ tuaf ein naan anmoꞌen nrarin neun ki.

Mes karu sin nafefan anmatoom nok saaꞌ ate, au ubrani msaꞌ he ufeef on naan. (Mes kais amnikan, fin au uꞌuab fareꞌ!)