Search form

2 Korintus 11:29

29Karu nmuiꞌ tuaf nnaben nak, ka naꞌbeiꞌ fa te, mimnau kau. Fin au on naan amsaꞌ, tua. Karu anmuiꞌ tuaf anfuriꞌ atoin apirsait ein he nmoꞌen sanat, au umaeb ok, ma ꞌsaek.