Search form

2 Korintus 11:32

32Tait iꞌtopeꞌ on reꞌ unuꞌ te, anbi kota Damsik, usif naiꞌ Aretas in gubernur ee nreun tuaf fauk he npao kau ꞌbi kota in enoꞌ ꞌtamas sin, he sin bisa nheek naan kau.