Search form

2 Korintus 2:10

10Karu hi ka mitunuꞌ fa nekaf amtein, ma mnikan main atoniꞌ in sanat, au utuin saaꞌ reꞌ hi mifeek ee msaꞌ. Karu anmuiꞌ in sanat reꞌ au he ꞌnikan ꞌain je te, au ꞌnikan ꞌain atoniꞌ naan in sanat amsaꞌ. Au ꞌmoeꞌ on reꞌ naan aꞌbi Kristus In human ma In matan, he njari ꞌtopeꞌ reꞌ reko neu ki.