Search form

2 Korintus 2:17

17Mimnau, fin hai reꞌ ia, ka humaꞌ meseꞌ fa on reꞌ atoniꞌ bian reꞌ nanoniꞌ Uisneno In Kabin ma Prenat, he suma naimn ahaa upan ma paꞌe, on reꞌ sin anrakan anpaek Uisneno In Kabin ma Prenat. Kaah fa, tua! Karu hai miꞌuab, too mfaun ein bisa nkius maat-maat nak, hai minoniꞌ nok neek akninuꞌ. Hai uab ein naan naꞌuun ma naꞌbaꞌan naꞌkon Uisneno. Ma hai ꞌmonim ammafuut mok Kristus.