Search form

2 Korintus 4:15

15Uisneno nmoeꞌ rasin reꞌ ia ok-okeꞌ he nturun ma nbaab ki. Ansuun oras, In he nathoeb In nekan arekot amsaꞌ neu areꞌ tuaf-tuaf. Sin of antotin makasi kouꞌ-koꞌu neu Ne msaꞌ. Rarit sin anmanauk ein anmatoom nok In pinan ma krahan naan.