Search form

2 Korintus 4:4

4Niut reuꞌf ein sin aꞌnakat naan, on reꞌ uisneon goes reꞌ atoniꞌ naꞌbesan neu na oras ia. In nmoeꞌ tuaf bian sin roenk ein anbufun, on reꞌ sin anforon anbin sin neek ein. Sin reꞌ naan, tuaf ein reꞌ ka npirsain fa neun hit Uisneno reꞌ namneo ma namnoon. Natuin sin anforon on reꞌ naan, etun sin ka bisa nkius niit fa Uisneno In meꞌu. Es naan ate, sin ka bisa nahinin fa Rais Reko reꞌ anmatoom nok Kristus. Sin ka nahinin fa msaꞌ anmatoom nok Kristus In pinan ma krahan. Fin Kristus naan, humaf ma masaf meseꞌ nok Uisneno.