Search form

2 Korintus 5:9

9Maski hit tmoin piut atbi pah-pinan ia, aiꞌ atmate tbi ia he tmoni tbi sonaf neno tunan, mes reꞌ pentiing naan, es reꞌ hit atharineb Uisneno In nekan. Fin reꞌ naan, hit romik.