Search form

2 Korintus 8:15

15Naan on reꞌ Uisneno In Suur Akninuꞌ matuꞌi mnak,

“Tuaf reꞌ napenin koꞌu ma mfaun,

ka napeni nneis fa naꞌko saaꞌ reꞌ sin nperluu sin.

Ma tuaf reꞌ napein ba-baun am akreꞌo,

ka nkuran ma nrabuꞌ fa naꞌko saaꞌ reꞌ sin nperluu sin.”