Search form

2 Korintus 8:21

21Fin hai mitenab mirek-rekoꞌ he mmoeꞌ rasi reꞌ batuur, miꞌko neek akninuꞌ anbi Uisneno In human ma In matan, ma nbi atoniꞌ in human ma in matan amsaꞌ.