Search form

2 Korintus 9:2

2Fin au uhiin aꞌrair ꞌak, hi mmuiꞌ neek marine he mturun tuaf on naan. Au ꞌromi msaꞌ he utoon ꞌeu apirsait ein abitan Makedonia anmatoom nok hi nekam arekot. Au utoon am ꞌak, hi abit propinsi Akaya mibarab amrair miꞌko toon es ii, he msonuꞌ hi roit turun-babat. Au utoon anmatoom nok hi neek marine msaꞌ reꞌ nmoeꞌ tuaf bian anromin he nturun ma nbaab atoin asuust ein.