Search form

2 Naiꞌ Petrus 1:21

21Natuin saaꞌ reꞌ sin ntui sin naan, ka naꞌuu ma naꞌbaaꞌ fa naꞌko saaꞌ reꞌ sin nromin he naꞌuab sin. Mes naan naꞌuu ma naꞌbaaꞌ nbi Uisneno, natuin saaꞌ reꞌ In Asmaan Akninuꞌ naruruꞌ ma nakriraꞌ sin.