Search form

2 Naiꞌ Petrus 2:2

2Maski on naan, mes too mfaun ein of natuin sin, ma nmoꞌen tafiꞌ-tafiꞌ reꞌ ka namaeb ok nahinin fa. Atoniꞌ of naꞌuab reꞌuf anmatoom nok noniꞌ reꞌ batuur, natuin sin iꞌmoeꞌk ein naan.