Search form

2 Naiꞌ Petrus 3:10

10Mes oras hit Usiꞌ ankoen On anfain neem naan, ka tiit fa tuaf reꞌ nahiin nain. Fin In amneman naan, nok askeekn aah, on reꞌ abakat reꞌ he ntaam neu uim jes in nanan. Oras naan, areꞌ kanan baerꞌ ein nbin neon goe tnanan anputun nmaten, on reꞌ manas, funan ma kfuun ein ok-okeꞌ. On naan amsaꞌ, pah-pinan ma in afan-nesan ok-okeꞌ.