Search form

2 Naiꞌ Petrus 3:4

4Sin naꞌuab ein am nak, “Phueh! Naiꞌ Yesus anbaꞌan am nak, In he nkoen On anfain neem, aiꞌ? Karu on naan, In et mee? Fin anmurai naꞌko hit beꞌi-naꞌi sin anmaten, tar antea oras ia msaꞌ, ka naꞌbaniꞌ niit fa. Saaꞌ ii ok-okeꞌ nnao piut, anmurai naꞌko Uisneno nmoeꞌ neno tunan ma pah-pinan.”