Search form

2 Tesalonika 1:12

12Karu hi mmoin nok ranan reꞌ naan ate, of biak ein nait naꞌratan Usif Yesus In kanan. Ma hi of mipein boꞌis ma mnaikas amsaꞌ, natuin hi mituin Ee. Rasin reꞌ ia ok-okeꞌ of anjarin, natuin hit Amaꞌ Uisneno, ma hit Usiꞌ Yesus Kristus, Sin neek rekon.