Search form

2 Tesalonika 3

Naiꞌ Paulus antoit apirsait ein abitan Tesalonika he nꞌonen anteek sin

1Aok-bian arki! Kais amnikan kai mbi hi onen toits ein. Amꞌonen, he karu reko te, Uisneno In Rais Reok gui nanaob on rabah neu uuf ma pah, tar antea tuaf bian anbi mee-mee anhormaat Rais Reko naan, on reꞌ oras hi mtoup Goe. 2Amꞌonen amsaꞌ, he reko te, hit tafetin taan ok taꞌko ataisiubs ein, ma taꞌko amaufinut bian amsaꞌ, fin naꞌko mansian pah-pinan ia, bian ka npirsain fa Rais Reko naan.

3Mes Uisneno nnaaꞌ In hanan. In bisa nhaꞌtain ki, ma njari ꞌpesit neu ki he nafetin ki naꞌko amreꞌut. 4Ma hai neekm ein natea nak, Usif Yesus anmoeꞌ ki natuin saaꞌ reꞌ hai mitoon amrair sin neu ki, ma hai mbatuurn ee mmak, hi of ammoeꞌ mituin on reꞌ naan.

5Hai mharap ma mifnekan meu Usif Yesus, he In es reꞌ naꞌnaak ma nnaaꞌ ki, he reko te, hi mihiin batuur-batuur mak, Uisneno anneek ki. Ma hi mihini msaꞌ mak, hi mtahan ambi susat-haꞌmuꞌit, on reꞌ Kristus unuꞌ te, In naran ma ntahan anbi susat-haꞌmuꞌit ma maꞌneꞌat.

Mansian ii ro he tmeup, kais tapeeh

6Aok-bian arki! Au utoon ꞌain ki ꞌpaek Usif Yesus Kristus In kanan. Hi kais amkuaꞌnoon mok apehet reꞌ neno-neno te, in nnao ma ntoe neu-mneem ruum-ruum aah. Fin sin ka natuin fa hit iꞌtopeꞌ reꞌ hit tmeup maꞌtan-taniꞌ. 7Hi arki mihiin mak, hi ro he mait iꞌtopeꞌ miꞌko hai ꞌmonim neno naan, oras hai mitua mok ki. Hi miit kiim. Hai ka mporin miit fa oras anjair ruum am parsuum. 8Hai mmeup maꞌtaniꞌ fai-manas, he hai kais misusab ki. Hai ka mtoup fa bukaet ruum-ruum aah. 9Hai reꞌ ia, Uisneno In ameupt ein. Onaim hai mmuiꞌ hak he mtoit saaꞌ-saaꞌ naꞌko ki. Mes hai ka mpaek fa hak naan. Hai reꞌ ia, mjari ꞌtopeꞌ arekot meu ki. 10Neon goes ii, hai mitoon ki rasi tfekaꞌ es nak, “Sekau ka nmeup fa te, kais naah.”

11Hai mipein hanaf nak, anmuiꞌ tuaf naꞌko ki reꞌ suma nnao ntoe natef-teef, ma ka nroim fa he nmeup. Sin suma ntaisibun ma nseit-seitn ok neu biak ein sin urusan. 12Tuaf-tuaf on reꞌ naan, hai mimnaub sin ampaek Usif Yesus Kristus In kanan, he sin nasnasab sin ꞌmoeꞌt ein naan. Reko nneis, sin nmurai nmepun, he nataah ma nasaah kuuk sin aꞌmoink ein anpaek kuuk sin nenuk ma maskeet.

13Aok-bian arki! Hi kais misnasab meup reok gui, joo!

14Hi mtanar mirek-rekoꞌ tuaf-tuaf reꞌ ka nromin fa he natuin saaꞌ-saaꞌ reꞌ hai mtui mitoon ki sin ambi surat reꞌ ia. Kais maen mituin sin, maut he sin namaeb ok. 15Mes hi kaisaꞌ maan sin on reꞌ hi musun. Moꞌen sin ma mikain mirek-rekoꞌ sin, nahuum on reꞌ hi aok-bian sin kiim.

Naiꞌ Paulus natuꞌub in surat

16Uisneno naan, Usif reꞌ neik rais mamut ma rameꞌ es nok es. Au ꞌtoit he In nfee ki In rais mamut naan anbi saaꞌ-saaꞌ aah. Maut he Uisneno nok ki piut-piut.

17Uab amuint ein reꞌ ia, au ꞌtui sin ꞌeik au ꞌniimk ii kuuk, maut he hi mihini mmak, surat reꞌ ia batuur-batuur naꞌko kau. Surat bian sin imsaꞌ, au ꞌtui sin on reꞌ naan.+

18Au ꞌtoit he hit Usiꞌ Yesus Kristus In neek arekot naan nabua nok ki arki.

Surat reꞌ ia, antuuꞌ ma nheuꞌb on, on reꞌ naan, tua.

Au naiꞌ Paulus kau, tua.