Search form

2 Naiꞌ Timotius 2:14

Ameput reꞌ Uisneno nboꞌis

14Tius! Mumnaub apirsait ein, he sin kais annikan rasin reꞌ ia ok-okeꞌ. Amreek sin ampaek Uisneno In kanan, he sin nasnasab uab ein reꞌ anmatoenaꞌ rasi nmatoom nok uab tuuk es in aꞌmoufun. Rasin naan ka maꞌafaꞌ fa. Suma nareꞌu haa aneent ein sin teenb ein.