Search form

2 Naiꞌ Timotius 3:1

Anbi oras neon amsoput, mansian ii in aꞌmoin ii on reꞌ mee?

1Timotius! Oras antea pah-pinan ia in neon amsoupt ein ate, in suust ein amfaun ii kah een. Au utoon ꞌain ko on reꞌ naan.