Search form

2 Naiꞌ Timotius 3:10

Amnaaꞌ muher-heran noniꞌ-taruꞌ reꞌ ho mtoupu mrari

10Tius! Ho muhini mrair au ꞌmoink ii ok-okeꞌ. Ho muhini mrair areꞌ saaꞌ reꞌ au unoniꞌ sin. Ho muhiin au sarit. Ho muhiin saaꞌ reꞌ au ꞌpirsai. Ho miit kuum au neek sabaar ꞌeu too mfaun, ma au maneek ii ꞌeu sin. Ma ho muhini msaꞌ mak au ꞌaran ma ꞌsabaar au tuak ii.