Search form

Haef ein sin Retaꞌ 12:6

Uisneno napoitan naiꞌ Petrus naꞌko bui

6Nokaꞌ on naan ate, usif naiꞌ Herodes he nafeek naiꞌ Petrus in rasi nbi too mfaun ein sin humak ma sin matak. Mes mabeꞌ naan, sin nfuut naiꞌ Petrus nok korenit nonoꞌ nua anbi bui je nanan. Rarit in ntuup anbi sorarus nua sin atnaank ein. Sorarus bian anteniꞌ anhaken ma npaon anbi eonꞌ ee in matan.